1.SINIF MATEMATİK PERFORMANS ÖDEVİ


20...-20... ÖĞRETİM YILI
1.SINIF MATEMATİK PERFORMANS ÖDEVİ 1

Ödevin Konusu: Örüntü Modelleri Oluşturma.
Ödevin Adı: Birileri Beni Takip Ediyor.
Ödevin Süresi: 2 hafta
Ödevin Amacı: Bir örüntüdeki ilişkiyi belirleyerek kendine özğü bir çalışma yapmasını sağlamak.
Kazanımlar:
1.Bir örüntüdeki ilşkiyi belirler.
2. Gözlem yapar.
3. Bir örüntüdeki eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
Ödeviniz Neler İçermeli?
· .Kapak Sayfası
· .Gazete, dergi, internetten vb. kaynaklardan elde edilmiş farklı büyüklük ve kalıplardaki şekiller.
· Her örüntü için ayrılmış bir sayfa.(sayfanın boyutunu keseceğin şekillerin boyutuna göre ayarla.)
· Kaynaklar (Araştırma yaparken internetten, kitaplardan vb. fotoğraf, resim gibi malzemeler kullandıysanız kullanılan kaynağın adını bir büyüğünüzün yardımı ile yazınız.
.Araç ve Gereçler: Gazete, dergi, kalemler, makas, yapıştırıcı, kurdele, kağıt, karton vb.
.Ödevi Nasıl Yapacaksınız?
· Gazete,dergi,kitap gibi kaynaklardan kestiğin değişik büyüklükteki şekilleri veya kendi yaptığın şekilleri bir örüntü haline getirerek bir beyaz kağıda yapıştırınız.(Örneğin üçgen,kare,dikdörtgen,daire vb. geometrik şekilleri bir örüntü halinde sıralayarak kesip beyaz kağıda yapıştırın) En az 3 örüntü modeli oluşturacak şekilde hazırladığınız kağıtları büyük bir kartona yapıştırarak ya da bir kapak yaparak bir albüm oluşturunuz.
· Şekilleri seçerken aynı büyüklükte olmasına özen gösteriniz.
· Yaptığınız örüntünün sizin için ne ifade ettiğini bir büyüğünüzle paylaşınız.
· Hazırladıklarınızı sıraya koyun.
· Kontrol için ........................... günü hazırladıklarınızı okula getirmeyi unutmayın.
· Kolay gelsin.


Sayın Velimiz,
Bu gün Matematik performans ödevlerini dağıttım. Ödev süresince onlara destek olabileceğiniz alanlar şunlardır:
1. Performans ödevi için yapacaklarını öğrencimize okumanız önemlidir.
2.Araç,gereçlere ve kaynaklara ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz.
3.Buldukları fotoğraf ve resimlerin fotokopilerinin çekilmesinde yardımcı olabilirsiniz.
4. Şekil veya resimlerin hangi kaynaktan alındığını ödevin altına yazmasını hatırlatabilirsiniz.
5.Kaynak yazma konusunda yardımcı olabilirsiniz.
6.Ödevin hangi ölçütlerde değerlendirileceğini (ölçütleri bire bir açıklarsanız yararlı olacaktır.) anlatmanız önemlidir.
Ödevin Değerlendirilmesi:
Öğrencimizin yaptığı çalışmaya ilişkin bilgi ve becerilerini aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak , yeterlilik düzeyi işaretlenecektir.
Ayrıca okula gelince ödevlerinin kontrollerini kendileri doldurarak öz değerlendirme yapacaklardır.
Ödevin Değerlendirilmesi:
DüzeylerÖlçütler Geliştirlebilir Orta düzeyde Yeterli Üst düzeyde
1. Kapağın konuya uygun olması
2. Anlamlı tümceler oluşturulması
3. Yapıştırılan yazının anlamının ifade edilmiş olması
4. Sözcük sayısının doğru belirtilmiş olması
5. Özenli ve tertipli olması
6. Kaynaktan yararlanmışsa belirtmiş olması


20...-20... ÖĞRETİM YILI
1.SINIF MATEMATİK PERFORMANS ÖDEVİ 1
ÖZ DEĞERLENDIRME FORMU

Öğrencinin Adı, Soyadı:
Davranışlar Her zaman Bazen Hiçbir zaman
1. Planlı çalışmaya özen gösterdim.
2. Ödevim sırasında planıma uygun hareket ettim.
3. Araştırmalarımda çeşitli kaynaklardan yararlandım.
4. Öğretmenimin önerilerini dinledim.
5. Çalışmalarım sırasında zamanımı verimli şekilde kullandım.
6. Çalışmalarım sırasında değişik materyallerden yaralandim.
7.Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim.
8. Çalışmalarımı sunarken görsel malzemelerden kullanmaya çalıştım.
No:
Açıklama: Aşağıdaki tabloda performans ödevi boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz.


Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım çalışmalar ve diğer yorumlarım:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !